ppłk dr n. med. Ppłk dr n. med.
Sławomir From

specjalista chorób wewnętrznych i pneumonologii

Adiunkt w Klinice Pulmonologii Centralnego Szpitala Klinicznego

O mnie

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Po odbyciu stażu podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczął służbę na stanowisku lekarza Izby Chorych podległej Przychodni Garnizonowej w Modlinie Twierdzy.

Od 1998 roku do dnia dzisiejszego związany z Centralnym Szpitalem Klinicznym Minister-stwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (dawny CSK WAM przy ul. Szaserów), gdzie stopniowo zdobywał wiedzę i umiejętności w zakresie chorób wewnętrznych i chorób płuc.

W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, publikując pracę naukową pod tytułem „Wpływ wieku i współistniejących chorób przewlekłych na obraz kliniczny poza szpitalnego zapalenia płuc”.

W roku 2005 pełnił funkcję lekarza w trakcie V zmiany misji Polskiego Kontyngentu Woj-skowego w Iraku.

Od 2008 roku na stanowisku adiunkta Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Aler-gologii tegoż szpitala, gdzie główną uwagę poświęca diagnostyce i leczeniu nowotworów układu oddechowego, zapaleniom płuc oraz przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.