Poradnia Neurochirurgiczna PDF Drukuj Email

Wysokiej klasy specjaliści wojskowi, których wiedza teoretyczna i praktyczna zdobywana jest w najlepszych ośrodkach w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych i na Kubie. Kwalifikacje rozwijane były przez najlepszych nauczycieli, którzy tworzyli polską neurochirurgię, m. in. profesora Choróbskiego, profesora Rudnickiego, profesora Wocjana, docenta Kempskiego.
Dorobek naukowy to udział w pionierskich badaniach światowych dotyczących wdrażania najnowocześniejszych metod diagnostycznych oraz stosowania alternatywnych metod leczenia guzów mózgu. Pionierskie prace dotyczące stosowania substancji fotouczulających i laserów w operacjach mózgu są na ukończeniu. Badania spektroskopii rezonansu magnetycznego wykorzystuje się od wielu lat do monitorowania skuteczności leczenia złośliwych guzów mózgu oraz do oceny wznowy procesu rozrostowego.
Wojskowi neurochirurdzy, jako nieliczni w kraju, wykonują jednoczasowo operacje usunięcia wieloogniskowych przerzutów nowotworów do mózgu. Operacje gruczolaków przysadki mózgowej z dojścia przez przewód nosowy należą do rutynowych zabiegów wykonywanych przez naszych specjalistów. Operacje tętniaków i naczyniaków mózgu wykonywane są w większości przy współpracy neuroradiologów bez konieczności otwierania czaszki. W ostatnich 10 latach zwiększyła się liczba trudnych zabiegów usuwania guzów podstawy czaszki, tylnej jamy czaszki i nowotworów komór mózgu, konfliktów naczyniowo-nerwowych oraz guzów rdzenia kręgowego. Doświadczenie w operacjach nerwiakowłókniaków należy do największych w Polsce. Pomyślnie układa się współpraca z najlepszymi ośrodkami wykonującymi operacje stereotaktyczne połączone z leczeniem radioizotopowym w nowotworach mózgu. W codziennej praktyce leczonych jest ponad 1000 osób rocznie z dyskopatiami kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego.

Poradnia Neurochirurgiczna

Prof. dr hab. n. med.
Janusz Bolewski

specjalista neurochirurg

dr hab. n. med.
Andrzej Koziarski

specjalista neurochirurg

Kierownik Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

dr n. med.
Sławomir Skrzyński

specjalista neurochirurg

Adiunkt Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

płk. dr  hab. n. med.
Grzegorz Zieliński

specjalista neurochirurg

Docent w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

lek.

Arkadiusz Wilk

specjalista neurochirurg

Asystent w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie