płk. dr hab. n. med. Andrzej Koziarski

specjalista neurochirurg

Kierownik Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

koziarski@plw.pl

O mnie

Studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Specjalizacja I stopnia z neurochirurgii i neurotraumatologii 1988.
Specjalizacja II stopnia z neurochirurgii i neurotraumatologii 1991.
Rozprawa doktorska w 1995 roku na temat: Badania nad nerwiakowłókniakowatością typu II w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Odbył staże i kursy w ośrodkach zagranicznych neurochirurgicznych i neuroradiologicznych w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Autor i współautor kilkudziesięciu prac i referatów naukowych wygłoszonych w kraju i zagranicą oraz opublikowanych w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych.
Zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują: guzy mózgu, guzy szyszynki, guzy wewnątrzkomorowe, guzy pnia mózgu, guzy kąta mostowo-móżdżkowego, guzy rdzenia, mnogie guzy układu nerwowego w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu II (NF2), jamistość rdzenia, leczenie tętniaków i naczyniaków tętnic mózgowych.

Zdjęcia