lek. Andrzej Nykaza

 

specjalista chirurgii ogólnej

Starszy Asystent Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wojskowy Instytut Medyczny

andrzej.nykaza@gmail.com

O mnie

Urodzony w 1978 r. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Legionowie, podjął studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi im. gen. bryg. Bolesława Szareckiego na Wydziale Lekarskim, które ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Wydział Wojskowo-Lekarski). W latach 2000-2002 był delegatem do Komisji d.s. Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracę zawodową zaczynał stażem podyplomowym w Wojskowym Instytucie Medycznym
w Warszawie, a kontynuował w jednostkach wojskowych- początkowo służąc jako dowódca plutonu medycznego, później Szef Zespołu Medycznego (tworząc i szkoląc pierwszy, w pełni zawodowy pododdział jednostki), następnie Szef Sekcji Służby Zdrowia. Po przeniesieniu się do Wojskowego Instytutu Medycznego, pracował jako Asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a docelowo w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, którą kieruje prof. Marek Maruszyński.

Specjalizację z chirurgii ogólnej ropoczął zaraz po stażu w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej Wojskowego Instytutu Medycznego i kontynuował podczas służby
w jednostkach wojskowych oraz pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; zwieńczeniem rozwoju zawodowego było przeniesienie na etat do ww Kliniki, gdzie- po zdanym egzaminie specjalizacyjnym- pracuje do dziś na stanowisku starszego asystenta.

Jest słuchaczem Studium Doktoranckiego Wojskowego Instytutu Medycznego, a temat pracy dotyczy przewlekłej niewydolności żylnej. Opublikował pracę dotyczącą leczenia wycieku chłonki po operacji onkologicznej („Jatrogenne uszkodzenie przewodu piersiowego“; Lekarz Wojskowy 2012); kolejna praca- opisująca leczenie wycieku chłonki po operacji na układzie nerwowym współczulnym jest w przygotowaniu.

W pracy codziennej- zgodnie z profilem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wojskowego Instytutu Medycznego- operuje samodzielnie, bądź asystuje do całego panelu procedur z zakresu chirurgii naczyniowej:

– w chorobach tętnic, żył i naczyń chłonnych (dużych pni tętniczych, tętnic trzewnych oraz tętnic kończyn dolnych – plastyka balonowa, implantacje stentów);

– w chorobach aorty piersiowej (w tym łuku aorty) i brzusznej- rozwarstwienie, tętniak aorty (implantacja stent-graftu, operacje klasyczne);
– stosując trombolizę celowana w zakrzepicy żylnej w kończynach, w zakrzepicy w tętnicach i przeszczepach obwodowych;
– w skojarzonym leczeniu obwodowego niedokrwienia w stopie cukrzycowej;
– wytwarzając dostępy naczyniowe do dializ (przetoki I i II-rzedowe, z wykorzystaniem naczyń własnych oraz protez sztucznych);
– a także wykonując operacje z zakresu chirurgii ogólnej: np. pęcherzyka żółciowego (operacje laparoskopowe, klasyczne), operacje naprawcze przepuklin, chirurgia tarczycy;
– operacje torakoskopowe (symptikotomia).