Starszy asystent kliniki neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie