płk dr hab. n. med. Grzegorz Wiktor Kamiński

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej CSK MON WIM w Warszawie
gkam@wim.mil.pl

O mnie

Urodziłem się 28.07.1963 roku w Warszawie. Rodzicami moimi są Wacław i Krystyna z domu Popiołek. W roku 1978 ukończyłem Szkołę Podstawową nr 203 im. Janka Krasickiego, a rok wcześniej Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga. W latach 1978-1982 uczyłem się w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Stefana Batorego, gdzie zdałem maturę z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku podjąłem studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi, które ukończyłem, z szóstą lokatą, w roku 1988.
Roczny staż podyplomowy odbyłem w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
W roku 1989, zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej, zostałem skierowany do pełnienia obowiązków lekarza w Wyższej Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu k. Warszawy. Jednocześnie rozpocząłem odbywanie stażu specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych, początkowo w Klinice Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii, a następnie w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii CSK WAM w Warszawie.
Od roku 1991 pracowałem na stanowisku asystenta w Oddziale Przyjęć i Pomocy Doraźnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, w 1993 zostałem przeniesiony do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych (kierownik specjalizacji płk prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa) zdałem w 1992 r. Kolejne egzaminy specjalizacyjne, które zdałem z wynikiem bardzo dobrym to: w 1995 roku II° z zakresu chorób wewnętrznych (kierownik specjalizacji płk dr med. Janusz Kaczorowski), w 1997 roku z zakresu kardiologii (kierownik specjalizacji płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa) i w 2002 roku z zakresu endokrynologii (kierownik specjalizacji prof. dr hab. med. Maksymilian Siekierzyński).
25.01.2002 r. uzyskałem certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego o posiadaniu kwalifikacji do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych, w ramach specjalizacji z kardiologii.
Od kwietnia 2003 roku pełnię funkcję kierownika Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej CSK MON WIM w Warszawie.
Więcej informacji na mój temat znajdą Państwo w załączonych plikach Autoreferat, Dorobek naukowy oraz Wystąpienia