Prof. dr hab. n. med.
Marcin Roszkowski

Kierownik Kliniki Neurochirurgii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa

roszkowski@plw.pl

O mnie

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie odbyłem w latach 1971 – 1977. Od roku 1979 zatrudniony w Oddziale Neurochirurgii CZD. Oddział ten kierowany przez prof. dr hab. Juliusza Wocjana do roku 1991, organizowałem od podstaw, rozpoczynając pracę na stanowisku asystenta. W tej placówce pracuję do chwili obecnej.
1991 – w drodze konkursu objąłem stanowisko ordynatora Oddziału Neurochirurgii CZD, a następnie od roku 1996 Kliniki Neurochirurgii IP CZD, którą kieruję obecnie.
Staże szkoleniowe pogłębiające kwalifikacje zawodowe odbyłem w Klinikach Neurochirurgii Uniwersytetu w Giessen i Kolonii – Niemcy, Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgren w Geteborgu, Szwecja oraz w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Necker’a w Paryżu, Francja.
Mój dorobek naukowy obejmuje ok. 100 publikacji z czego w piśmiennictwie międzynarodowym – 21 prac. Jestem również aktywnym członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Główne to: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów – PTNCh (od 1981 r, obecnie członek Zarządu Głównego, w latach 1995-2001 Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTNCh, V-ce Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej PTNCh) oraz Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów Dziecięcych ESPN od 1995 członek zwyczajny, od 2004 – członek Zarządu Przewodniczący Komitetu Członkowskiego. Jako członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego “Neurologia i Neurochirurgia Polska” biorę również aktywny udział w pracach redakcji.
Kierowana przeze mnie Klinika Neurochirurgii Dziecięcej jest ośrodkiem referencyjnym w kraju dzięki zorganizowaniu kompleksowej diagnostyki oraz wielospecjalistycznego leczenia w następujących patologiach układu nerwowego wieku dziecięcego: leczenie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, chirurgicznego leczenia padaczki wieku dziecięcego, zastosowania metod minimalnie inwazyjnej neurochirurgii takich jak endoskopia w leczeniu wodogłowia, torbieli mózgu, nowotworów, stereotaksji i nawigacji śródoperacyjnej u dzieci.
Jednym z głównych zagadnień w pracy Kliniki pozostaje nadal operacyjne leczenie rekonstrukcyjne wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego w obrębie czaszki i kręgosłupa.